Produkt tradycyjny

Produkt Tradycykny z Małopolski: Charsznicka kapusta kwaszona.

Wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Wsi w dniu 28 listopada 2006 roku.

certyfikat

Charakterystyka produktu regionalnego:

 • Wygląd:
  Kapusta kwaszona ma postać podłużnych nitek powstałych na skutek krojenia (szatkowania) główek kapusty na skrawki o grubości ok. 0,8 mm.
 • Nieodłącznym elementem kapusty kwaszonej jest kwas kapuściany w kolorze zbliżonym do kremowo-żółtego, w którym kapusta jest zanurzona.
 • Kształt:
  Skrawki przypominają nitki o nieregularnych kształtach.
 • Wielkość:
  Przekrój skrawków – ok. 0,8 mm, długość skrawków – do ok. 30 cm.
 • Konsystencja:
  Kapusta jest chrupiąca i jędrna.
 • Smak i zapach:
  Smak lekko kwaśny, podobnie zapach
 • Barwa (zewnętrzna i na przekroju)
  Kapusta kwaszona ma barwę kremowo-żółtą. Kwas kapuściany jest w podobnym kolorze kremowo-żółtym; przejrzysty.

Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu:

"(...)Surowcem wykorzystywanym do produkcji charsznickiej kapusty kwaszonej jest kapusta biała głowiasta wyhodowana w gospodarstwach miejscowych rolników, u których jest również kwaszona. Przygotowanie surowca do kwaszenia kapusty, czyli uprawa kapusty białej głowiastej, nie zmieniło się od lat, począwszy od przygotowania rozsady, jej pielęgnacji, a skończywszy na technologii ręcznego zbioru. W latach siedemdziesiątych rozsadę kapusty rolnicy hodowali we własnych gospodarstwach, a jej zbiór przebiegał ręcznie. Charsznicka kapusta kwaszona docierała nie tylko do sąsiednich województw, ale również poza granice kraju. Międzynarodową sławę zdobyła w Czechosłowacji, Związku Radzieckim, NRD i innych krajach. Zdobyte w latach siedemdziesiątych dwa złote medale na światowej wystawie w Londynie za kapustę kwaszoną również dowodzą sławy, jaką cieszyła się w ówczesnych latach, czego potwierdzeniem jest wycinek z artykułu Stanisława Durleja pt. „Pomieszane plany gminne” z 1977 r. zamieszczonego w „Wieściach” Nr 48 (1092), 27 listopada 1977 r. i dotyczącego wspomnianej wystawy w Londynie. Proces kwaszenia nie zmienił się od pokoleń, tradycja i doświadczenia przekazywane z ojca na syna gwarantują wspaniałą jakość. Wykorzystywana w procesie kwaszenia sól stanowi jedyny dodatek, przez co proces fermentacji zachodzi w sposób samoczynny i naturalny bez wykorzystania sztucznych ulepszaczy czy konserwantów. W „Informatorze Turystycznym Powiatu Miechowskiego” wydanym w 1972 r., na s. 17, oprócz informacji dotyczących różnych zakładów przemysłowych, zamieszczona jest także wzmianka o kwaszarni kapusty. Brunon Rajca w swej książce „Niedaleko od Miechowa” (s. 42) opowiada: „Charsznica jest wsią. Nie spotkasz nigdzie w kraju lepszych specjalistów od kwaszenia kapusty(...)" Źródło: www.minrol.gov.pl

Visit in 888bingo information.

Zdrowie z natury,
bez dodanych konserwantów
czy przeciwutleniaczy

Prześlij zapytanie:

 
Award 2013

Produkt wpisany na listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

LOGO EKO 06mAAB b