POLITYKA PRYWATNOŚCI
BRASSICA RACZKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z 25 MAJA 2018 R. 

§ 1 
Postanowienia wstępne

1. Brassica Raczkiewicz spółka komandytowa (dalej: „Brassica”), która jest właścicielem serwisu internetowego www.brassica.bio (dalej: „Serwis”), zwraca szczególną uwagę na ochronę prywatności osób korzystających z Serwisu i bezpieczeństwo przetwarzania ich danych osobowych.
2. Przetwarzając dane osobowe w Serwisie stosowane są środki organizacyjne i techniczne zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej” „RODO”), w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
3. Administratorem danych osobowych jest Brassica z siedzibą w Wielkiej Wsi (32-089), ul. Krakowska 53, tel.: +48 12 420 10 77, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności będą publikowane w Serwisie i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności.

§ 2
Cele przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
1) świadczenie usług elektronicznych w Serwisie i dostarczanie informacji w serwisie Facebook, stanowiących treści elektroniczne;
2) udzielanie odpowiedzi na zapytania składane za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.

§ 3
Rodzaj zbieranych danych

Dane osobowe, które są zbierane przez Brassica stanowią: nazwa działalności, adres IP, adres e-mail, rodzaj przeglądarki internetowej, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

§ 4
Skutki niepodania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, lecz w przypadku niepodania danych, skutkiem jest:
1) brak możliwości korzystania z Serwisu albo ograniczenie funkcjonalności Serwisu;
2) brak możliwości wysłania zapytania przez formularz kontaktowy w Serwisie.

§ 5
Okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane:
1) do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów Brassica jako administratora danych, o których mowa w § 7;
2) do czasu wycofania zgody.

§ 6
Uprawnienia

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje:
1) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia;
2) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
3) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
4) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego przed jej cofnięciem.

§ 7 
Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, w zależności czynności, stanowi:
1) zgoda wyrażona w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO);
2) prawnie uzasadniony interes Brassica (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO) polegający na dostarczaniu treści elektronicznych, prowadzeniu marketingu bezpośredniego oraz prowadzeniu analiz i statystyk.

§ 8
Profilowanie

Brassica informuje, że podczas korzystania z Serwisu oraz stron w serwisie Facebook, których administratorem jest Brassica, Brassica w sposób automatyczny zbiera jedynie dane zawarte w plikach cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. W ten sposób dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania. Konsekwencją jest analiza lub przewidywanie preferencji osób korzystających z Serwisu.

§ 9
Przekazywanie danych

Przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi IT, w tym hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych, księgowym, prawnikom oraz innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Brassica na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także organy administracji, służby państwowe i sądy.

Organic Food

Truly healthy food!
Natural, healthy products without chemicals.

In 2013, the founder of the Brassica company and brand - Grzegorz Raczkiewicz, invented, designed and introduced to the market a revolutionary packaging with a valve for sauerkraut, thanks to which you can buy sauerkraut without chemicals - having all the health and taste qualities.

INDUSTRIAL DESIGNS RESERVED
Office For Harmonization
In The Internal Market
No 002421495-0001 on 10.03.2014.

Contacts

  BRASSICA Raczkiewicz sp.k.

  ul. Krakowska 53, 32-089 Wielka Wieś

  ul. Żarnowiecka 18, 32-250 Charsznica

  e-mail: info (@) kiszonakapusta.pl

  +48 664 170 073

  NIP: 5130251720, REGON: 368433604   KRS: 0000697941

We invite you to cooperation