POLITYKA PRYWATNOŚCI
BRASSICA RACZKIEWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z 25 MAJA 2018 R. 

§ 1 
Postanowienia wstępne

1. Brassica Raczkiewicz spółka komandytowa (dalej: „Brassica”), która jest właścicielem serwisu internetowego www.brassica.bio (dalej: „Serwis”), zwraca szczególną uwagę na ochronę prywatności osób korzystających z Serwisu i bezpieczeństwo przetwarzania ich danych osobowych.
2. Przetwarzając dane osobowe w Serwisie stosowane są środki organizacyjne i techniczne zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej” „RODO”), w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
3. Administratorem danych osobowych jest Brassica z siedzibą w Wielkiej Wsi (32-089), ul. Krakowska 53, tel.: +48 12 420 10 77, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności będą publikowane w Serwisie i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności.

§ 2
Cele przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
1) świadczenie usług elektronicznych w Serwisie i dostarczanie informacji w serwisie Facebook, stanowiących treści elektroniczne;
2) udzielanie odpowiedzi na zapytania składane za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.

§ 3
Rodzaj zbieranych danych

Dane osobowe, które są zbierane przez Brassica stanowią: nazwa działalności, adres IP, adres e-mail, rodzaj przeglądarki internetowej, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

§ 4
Skutki niepodania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, lecz w przypadku niepodania danych, skutkiem jest:
1) brak możliwości korzystania z Serwisu albo ograniczenie funkcjonalności Serwisu;
2) brak możliwości wysłania zapytania przez formularz kontaktowy w Serwisie.

§ 5
Okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane:
1) do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów Brassica jako administratora danych, o których mowa w § 7;
2) do czasu wycofania zgody.

§ 6
Uprawnienia

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje:
1) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia;
2) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
3) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
4) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego przed jej cofnięciem.

§ 7 
Podstawa prawna

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, w zależności czynności, stanowi:
1) zgoda wyrażona w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO);
2) prawnie uzasadniony interes Brassica (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO) polegający na dostarczaniu treści elektronicznych, prowadzeniu marketingu bezpośredniego oraz prowadzeniu analiz i statystyk.

§ 8
Profilowanie

Brassica informuje, że podczas korzystania z Serwisu oraz stron w serwisie Facebook, których administratorem jest Brassica, Brassica w sposób automatyczny zbiera jedynie dane zawarte w plikach cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. W ten sposób dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania. Konsekwencją jest analiza lub przewidywanie preferencji osób korzystających z Serwisu.

§ 9
Przekazywanie danych

Przetwarzane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi IT, w tym hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych, księgowym, prawnikom oraz innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Brassica na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także organy administracji, służby państwowe i sądy.

Organic Food

Truly healthy food!
Natural, healthy products without chemicals.

In 2013, the founder of the Brassica company and brand - Grzegorz Raczkiewicz, invented, designed and introduced to the market a revolutionary packaging with a valve for sauerkraut, thanks to which you can buy sauerkraut without chemicals - having all the health and taste qualities.

Certificates

We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified
We Are Certified

INDUSTRIAL DESIGNS RESERVED
Office For Harmonization
In The Internal Market
No 002421495-0001 on 10.03.2014.

Contacts

  BRASSICA Raczkiewicz sp.k.

  ul. Krakowska 53, 32-089 Wielka Wieś

  ul. Żarnowiecka 18, 32-250 Charsznica

  e-mail: info (@) kiszonakapusta.pl

  +48 664 170 073

  NIP: 5130251720, REGON: 368433604   KRS: 0000697941

We invite you to cooperation